Kucharski – Całodobowe pogotowie pogrzebowe

Logo firmy Kucharski

602 354 913

telefon 24h WARSZAWA

602 354 913

telefon 24h WARSZAWA

Ekshumacja zwłok

Przeniesienie szczątek na inny cmentarz

Ekshumacje to proces wydobycia szczątek ludzkich z miejsca pochówku w celu pochowania ich w innym miejscu. Ekshumacje mogą być wykonywane jedynie w ściśle określonym przedziale czasowym, mianowicie od 16 października do 15 kwietnia. Najczęstszym powodem dla którego rodziny decydują się na przeniesienie szczątek swoich bliskich to zmiana miejsca zamieszkania lub chęć stworzenia jednego, dużego grobu rodzinnego.

Przystąpienie do prac związanych z usługą jaką jest ekshumacja zwłok uzależnia się od zdobycia niezbędnych pozwoleń. W pierwszej kolejności należy uzyskać zaświadczenie z cmentarza docelowego, czyli tego do którego zamierzamy przenieść szczątki. Zaświadczenie to informuje o posiadaniu wolnego miejsca do pochówku.

Następnie konieczna jest zgoda z cmentarza z którego będziemy przenosić szczątki o możliwości przeprowadzenia ekshumacji. Załączamy dokumenty z obu cmentarzy, zgodę najbliższej rodziny osoby ekshumowanej oraz wypełniamy wniosek do sanepidu. Na zgodę z sanepidu trzeba poczekać około dwóch tygodni.

Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby w pełni profesjonalnie przeprowadzić Państwa przez proces ekshumacji. Współpracujemy z okolicznymi krematoriami, więc w razie potrzeby zorganizujemy kremację wydobytych szczątek. W zależności od konkretnych przypadków, możemy reprezentować Rodzinę przed kancelariami cmentarzy czy sanepidem.

Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok
Usługi Pogrzebowe Kucharski

Zapraszamy do kontaktu w jednym z naszych biur lub pod całodobowymi numerami telefonów: 602 354 913 oraz 22 633 45 25